Organizasyon Yürütme Kurulu (Başkanlar)
Adı Soyadı Unvanı
Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI Sivas İl Milli Eğitim Müdürü
Ayhan BÜLBÜL Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Halil DUMAN Sivas Bilişim Teknolojileri M.T.A.L. Müdürü


Organizasyon Yürütme Kurulu (Üyeler)

Üyeler:
Metin KAPLAN – Sivas Bilişim Tek. M.T.A.L Mdr. Yard.
Eda ŞİMŞEK – Sivas Bilişim Tek. M.T.A.L Mdr. Yard.
Hakan KEKÜL – Sivas Bilişim Tek. M.T.A.L Alan Şefi
Serkan OCAK – Sivas Bilişim Tek. M.T.A.L Bil. Tek. Öğt.