KATILIM BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Yarışma eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 2. Okullar, yarışmaya birden fazla drone ile katılabilir.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 4. İnsansız Hava Araçları (İHA) pilotaj kategorisi altında yarışmaya katılım sağlanacaktır.
 5. Öğrenciler danışman öğretmenleri refakatinde katılabilecektir.(Üniversite öğrencileri hariç)
 6. Drone'ları ile yarışmaya başvuru yapacak olan ekipler, 1 danışman öğretmen ve en fazla 2 öğrenciden oluşacaktır. Bir ekip birden fazla drone ile başvuru yapabilecektir.
 7. Her drone'un bir adı olmalıdır. Yarışmaya katılan drone isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran drone ismi kabul edilecektir, diğer drone'ların isminin değiştirilmesi istenecektir.
 8. Drone'ların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmeyecektir.
 9. Drone sahipleri, drone'larının özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklarda drone ekibi sorumlu tutulacaktır.
 10. Yarışmaya gönderilen drone'ların başka bir yarışmada ödül almış olması, alıntı ve veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacılara aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ilgili drone yarışma dışı bırakılır. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise drone sahipleri ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 11. Drone sahipleri yarışmada sergilenen ürünlerden herhangi bir telif hakkı talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 12. Drone'larda kullanılan yazılı görsel öğeler, öğrencilerin eğitim görmekte oldukları okulları temsil edeceğinden drone'ların içeriği veya ismi, bölücü, yıkıcı, genel ahlak çerçevesine aykırı olamaz.
 13. Sivas Bilişim Teknolojileri M.T.A. Lisesi, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 14. Yarışma 2 gün sürecek ve tek kategoride yapılacak ve 3 adet ödüllendirme yapılacaktır.
 15. Yarışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha AKGÜL spor salonunda 25-26 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
 16. Yarışma ön başvurusu 20 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 2.ulusal Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına http://www.sivasbilisimiha.org/ web adresinden online olarak yapılmalıdır.
 17. Online başvuru yapıldıktan sonra, en geç 25.03.2020 Çarşamba günü (yarışma günü) kayıt esnasında danışman öğretmenlerin, ortaokul ve lise öğrencileri için veli izin belgesi, üniversite öğrencileri için taahütname ve başvuru yapılan her drone için başvuru formu örneklerini doldurarak ıslak imzalı bir şekilde drone'ları ile birlikte yarışmanın yapılacağı gün Taha Akgül Spor salonundaki kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir.
 18. Yarışmaya ilişkin soru ve görüşler için 748765@meb.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir.
 19. Yarışmanın pilotaj kategorisine katılan İHA ve robotların yapımları ile ilgili teknik şartların MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uluslararası 12. MEB robot yarışmasında geçerli “İnsansız Hava Aracı – Mini Drone” kategorisinde olan yarışma kuralları kılavuzunda yayınlanan kurallara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlara http://robot.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tüm ekiplerin teknik detaylar için www.sivasbilisimiha.org sitesinde duyurulan kurallara uyması esastır.